Hulp bij archiveren

Aan de slag met archiveren: voor papieren en digitaal archief of by design.

Aan de slag met archiveren by design

Bekijk de eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO-eisen)

De Richtlijn archiveren overheidswebsites is een norm voor het archiveren van openbare overheidswebsites. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook bevat het een stappenplan.

De model architectuur rijksarchiefinstellingen (MARA) biedt de gedeelde visie van het Nationaal Archief en Regionaal Historische Centra op digitale archivering.