Aansluiten op het e-Depot

Het is mogelijk uw bedrijfs- of procesondersteunende systemen te verbinden met het e-Depot van het Nationaal Archief.

Alles uitklappen

Om uw informatieobjecten in het e-Depot van het Nationaal Archief te kunnen plaatsen, kunt u uw bedrijfs- of procesondersteunende systemen verbinden met ons e-Depot.

Bij een aansluiting treffen wij alle maatregelen om uw organisatie voor te bereiden op het daadwerkelijk uitplaatsen of overbrengen van informatieobjecten naar het e-Depot van het Nationaal Archief. Het gaat hierbij om maatregelen op organisatorisch, informatie-inhoudelijk en technisch niveau. Aan het eind van deze aansluiting staat uw organisatie klaar om digitale informatieobjecten uit te plaatsen of over te brengen.

Bij uitplaatsen verzorgt het Nationaal Archief het beheer in het e-Depot voor u:

De uitvoering van de aansluiting start altijd met een impactanalyse. In de impactanalyse stelt het volgende vast:

  1. Wat u moet doen om digitale informatieobjecten in goede, geordende en toegankelijke staat aan te leveren
  2. Wat het Nationaal Archief moet doen om de digitale informatieobjecten in het e-Depot op te nemen, te preserveren en te ontsluiten 
  3. Wat u en het Nationaal Archief moeten doen om een koppeling te realiseren tussen uw bedrijfs- en procesondersteunende systeem en het e-Depot
  4. Welke organisatorische en projectmatige maatregelen u en het Nationaal Archief moeten nemen om een aansluiting op het e-Depot te realiseren.

Vervolgens voert een multidisciplinair team de aansluiting uit. In dit team is alle organisatorische, inhoudelijke en technische expertise van zowel uw overheidsorganisatie als van het Nationaal Archief vertegenwoordigd. Een projectplan vormt de basis voor een aansluiting.

De aansluiting is relevant voor:

  • Ministeries
  • Uitvoeringsorganisaties
  • Hoge Colleges van Staat
  • Adviescolleges
  • Rechterlijke macht
  • Zelfstandige Bestuursorganen

Wanneer er kosten zijn verbonden aan de dienstverlening, bespreekt een van onze accountmanagers dat met u. Kosten zijn altijd op basis van de integrale kostprijs.