DUTO-scan

Een DUTO-scan is een requirement-analyse die inzicht biedt in de mate van duurzame toegankelijkheid van informatie binnen een afgebakende scope, zoals een werkproces van een overheidsorganisatie.

Alles uitklappen

Een DUTO-scan doet concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de duurzame toegankelijkheid binnen een afgebakend bereik. Daarnaast levert de DUTO-scan kennis en bewustwording op over hoe de eisen van DUTO het beste geïmplementeerd kunnen worden bij de overheidsorganisatie.

De DUTO-scan bestaat uit drie workshops met deelnemers uit de overheidsorganisaties. In de eerste workshop halen we gebruikerswensen en bevindingen op. In de tweede workshop brengen we maatregelen in kaart. In de laatste workshop beslissen we welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben. De uitkomsten van de scan worden vastgelegd in een rapport en worden vervolgens besproken met de opdrachtgever. Vervolgens voeren een DUTO-adviseur en een procesbegeleider de scan uit.

Wie er deelneemt aan de workshop is afhankelijk van de inhoud van de workshop. Dit kunnen mensen zijn die werken in- en buiten het gekozen proces, architect(en), informatiespecialisten en/of CIO-adviseurs. Aan het eind van de rit nemen de opdrachtgever en de sponsor de aanbevelingen in ontvangst.

Het Nationaal Archief adviseert rijksoverheidsorganisaties en regionale en lokale overheidsorganisaties. In het geval van een regionale of lokale overheidsorganisatie dient u wel deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling van een Regionaal Historisch Centrum.

Heeft u belangstelling om mee te doen aan een DUTO-scan? Of heeft u vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Wij voeren met u een intakegesprek om tot een duidelijke opdrachtbeschrijving te komen.

Wanneer er kosten zijn verbonden aan de dienstverlening, bespreekt een accountmanager dat met u. Kosten zijn altijd op basis van de integrale kostprijs.