Metadata adviesdiensten

Onze metadata adviesdiensten geven u advies over de toepassing, het gebruik en het beheer van metadata.

Alles uitklappen

Metadata zijn nodig om informatieobjecten toegankelijk te houden voor nu en in de toekomst. Metadata zorgen voor authenticiteit, integriteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van informatieobjecten (volgens het NEN-ISO 15489).

Wij adviseren over de volgende aspecten van metadata:

  1. Mapping van metadataschema’ s
    Rijksoverheidsorganisaties, RHC’s en hun archiefvormers zorgen dat het metadata XML schema van de eigen informatieobjecten aansluit op het metadata XML schema van ons e-Depot. Wij hebben in dit proces een adviserende rol.
  2. Het compleet maken van metadata
    Wij bieden advies bij het volledig maken van de metadata van informatieobjecten vóórdat u deze wilt archiveren in het e-Depot.
  3. Beheren van metadata
    Als onderdeel van het beheren van uitgeplaatste en overgebrachte informatieobjecten kan het nodig zijn metadata te wijzigen. Bijvoorbeeld als er een herwaardering van de informatie is of als de bewaartermijn van de uitgeplaatste informatieobjecten verandert.

Wij bieden adviezen in de vorm van een adviesgesprek, werksessie of een rapport. Om een gericht advies te kunnen geven voeren wij vooraf altijd een intake van uw vraag uit.

Onze metadata adviesdiensten zijn bedoeld voor Regionaal Historische Centra.

Wanneer er kosten zijn verbonden aan de dienstverlening, bespreekt een accountmanager dat met u. Kosten zijn altijd op basis van de integrale kostprijs.