Producten en diensten catalogus digitale archiefdiensten

Het Nationaal Archief ondersteunt het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van digitale informatie. Hiervoor leveren we onder meer een infrastructuur voor het bewaren van informatieobjecten (e-Depot). Ook delen we kennis en adviseren we over informatiebeheer en digitale archivering. 

In deze producten en diensten catalogus presenteren wij alle diensten van onze serviceorganisatie.

Alles uitklappen

Met onze digitale voorzieningen kunnen onder andere RHC’s zelf hun digitale informatie beheren. De voorzieningen bestaan uit het e-Depot, het Collectiebeheersysteem en het Actorenregister.

 • e-Depot
  Het e-Depot is de digitale voorziening waarmee digitale informatieobjecten duurzaam toegankelijk beheerd worden. Voor nu en in de toekomst. De informatie is beschikbaar voor geautoriseerde medewerkers en de informatie blijft authentiek en integer.
 • Collectiebeheersysteem
  Dit systeem ondersteunt de collectiebeheerprocessen van het Nationaal Archief en RHC’s, de afnemers kunnen hiermee de metadata van hun collectie beheren. Ook het importeren en exporteren van toegangen en beschrijvingen wordt ondersteund door het Collectiebeheersysteem.
 • Actorenregister
  Dit is een digitale voorziening waarin archiefvormers centraal kunnen worden vastgelegd. Het Actorenregister kan informatie geven over archiefvormers zoals de Rijksoverheid, lagere overheden, particuliere organisaties, personen en families. Het register is beschikbaar op actorenregister.nationaalarchief.nl.

Wij bieden regulier beheer van informatie in het e-Depot, maar ook aanvullende diensten.

 • Regulier beheer
  Wij zorgen voor metadatabeheer, preservering en vernietiging van uw informatie in het e-Depot. De metadata zijn nodig om uw informatie duurzaam toegankelijk te houden. Preservering zorgt dat informatieobjecten kunnen worden hergebruikt, nu en in de toekomst. En bij vernietiging wordt altijd toestemming gevraagd aan de zorgdrager.
 • Optioneel beheer
  Deze optionele beheeractiviteiten worden altijd in opdracht van een zorgdrager uitgevoerd. Een opdracht is nodig als wij uw uitgeplaatste informatieobjecten nog in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten brengen of als de metadata van uw uitgeplaatste informatieobjecten aangepast moet worden.

#Wij verstrekken kennisproducten die archiefvormers en archiefinstellingen helpen de duurzame toegankelijkheid van hun digitale informatieobjecten te waarborgen. Ook kunt u bij ons terecht voor institutionele basisinformatie over de Rijksoverheid.

Kennisproducten

De volgende kennisproducten worden op dit moment aangeboden: 

We bieden regelmatig nieuwe kennisproducten aan.

Basisinformatie Rijksoverheid

Wij beheren informatie over archiefvormers binnen de Rijksoverheid. Deze kennis stellen we beschikbaar aan elke organisatie of persoon die dit wil inzien. Hiervoor gebruiken we het actorenregister.

Beantwoorden van kennisvragen

Wij beantwoorden vragen over alle aspecten van duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Denk aan technische, organisatorische, juridische, procesmatige of archief-technische vragen. Het contactcenter van onze serviceorganisatie beantwoordt uw vraag. Zij zijn te bereiken via het contactformulier of telefonisch: 070-3315460.

Het Nationaal Archief biedt diverse adviesdiensten: 

 • DUTO-scan; een analyse die laat zien hoe toegankelijk informatie is binnen een afgebakende scope. 
 • Recordkeeping advies; advies over proces gebonden informatie, organisatorisch, beheersmatig en technisch. 
 • Impactanalyse; met deze analyse wordt bekeken of informatieobjecten voldoen aan normen van het Nationaal Archief om opgenomen te worden in het e-Depot. 
 • Metadata adviesdiensten; dit is advisering over de toepassing, het gebruik en het beheer van metadata. 
 • Preservering advies; advisering over het bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten.

De serviceorganisatie van het Nationaal Archief biedt diensten aan haar afnemers. Er zijn zes groepen diensten: 

 • Het beheren van uitgeplaatste informatie van afnemers 
 • Toegang bieden tot uitgeplaatste informatieobjecten 
 • Het beschikbaar stellen van digitale voorzieningen aan afnemers. Met deze voorzieningen kunnen afnemers zelf informatieobjecten beheren. Een van de voorzieningen is het e-Depot. Ook het ondersteunen van de aansluiting op het e-Depot is onderdeel van de diensten 
 • Kennis over digitale archivering beschikbaar stellen aan iedereen die daar behoefte aan heeft 
 • Waar nodig gericht advies geven over verschillende onderwerpen binnen digitale archivering 
 • De serviceorganisatie biedt ook opleidingen aan op het gebied van digitale archivering. 

Het contactcenter van onze serviceorganisatie is te bereiken via het contactformulier of telefonisch: 070-3315460.

De producten en diensten catalogus digitale archiefdiensten is bedoeld voor overheidsorganisaties, Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief.

Producten en Diensten Catalogus Digitale Archiefdiensten Serviceorganisatie Nationaal Archief. Versie 1.0, 11 januari 2018