Recordkeeping advies

Dit is advisering over procesgebonden informatie, zowel organisatorisch, beheersmatig als technisch. Recordkeeping is gericht op de duurzame toegankelijkheid van procesgebonden informatie. Het ondersteunt de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en authenticiteit van digitale informatie.

Alles uitklappen

Archiefvormers en archiefinstellingen richten hun organisatie in op recordkeeping door:

  • Beleid, procedures en richtlijnen te ontwikkelen voor informatie- en archiefbeheer.
  • De rollen en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het beleid vast te leggen.
  • Systemen te ontwikkelen om informatieobjecten te registreren, beheren en toegankelijk te maken. Het gaat naast hard- en software ook om processen, procedures, rollen en verantwoordelijkheden.
  • Instrumenten te ontwikkelen die bijdragen aan het vastleggen en beheren van archiefstukken. Denk hierbij aan metadataschema’s, selectielijsten en autorisatieschema’s.

Over al deze onderdelen geeft het Nationaal Archief advies. Om dit gericht te kunnen doen, starten we met een intake. Onze adviezen kunnen terugwerkende kracht hebben of juist toekomstgericht zijn. Aanleidingen voor advies kunnen zijn de aansluiting op het e-Depot of een audit. Bij het beantwoorden van vragen maken wij onder meer gebruik van de Handreiking Vervanging TMLO en de DUTO eisen.

Het Nationaal Archief adviseert Rijksoverheidsorganisaties en regionale en lokale overheidsorganisaties. In het geval van een regionale of lokale overheidsorganisatie dient u wel deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling van een Regionaal Historisch Centrum.

Neem contact met ons op via het contactformulier. Na een intakegesprek stellen we een opdrachtomschrijving op. Wij bieden adviezen in de vorm van een werksessie of een rapport. Uw vraag bepaalt de vorm van het advies.

Wanneer er kosten zijn verbonden aan de dienstverlening, bespreekt een accountmanager dat met u. Kosten zijn altijd op basis van de integrale kostprijs.