Nieuwe website Netwerk Digitaal Erfgoed

Detail header Netwerk Digitaal Erfgoed.
6 maart 2018

Sinds 1 maart is de nieuwe website van het Netwerk Digitaal Erfgoed online. Op www.netwerkdigitaalerfgoed.nl staan alle activiteiten en resultaten van het landelijke samenwerkingsverband van erfgoed- en onderzoeksinstellingen bij elkaar. Zo kunt u gemakkelijk zien hoe u deel kunt nemen aan het netwerk en van welke kennis en voorzieningen u gebruik kunt maken.

Samengaan NCDD en Netwerk Digitaal Erfgoed

De livegang van de nieuwe website was tevens het moment dat de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) na 2 jaar van nauwe samenwerking opging in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hiermee ontstaat een eenduidig, landelijk samenwerkingsplatform voor organisaties en krijgen de activiteiten nog meer slagkracht.

Over het Netwerk Digitaal Erfgoed

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en onderzoeksinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelt de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Alleen door samen te werken kunnen we onze digitale collecties optimaal benutten en toegankelijk houden.