Project Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17

Alle informatie kaart gebracht
Foto van een zonnebloem.
15 april 2019

Het neerhalen van vlucht MH17 zorgt nog steeds voor grote maatschappelijke en politieke beroering. Bij de nasleep van de nationale crisis zijn ruim dertig rijksoverheidsorganisaties betrokken. Het veiligstellen van informatie bij zo veel verschillende organisaties vraagt om coördinatie en organisatie vanuit één centraal punt: project Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17 .

Project Blijvend in ons geheugen heeft alle relevante overheidsinformatie over de MH17 in kaart is gebracht. Een van de resultaten is een openbaar informatieoverzicht dat op de website staat van het Nationaal Archief. Zo kan iedereen die op zoek is naar informatie op één plek zien wat de Nederlandse overheid heeft gedaan in de nasleep van MH17. 

Aangemerkt als hotspot

Voor research en reconstructie is het van groot belang alle beschikbare informatie direct veilig te stellen. Zowel politici als ambtenaren als burgers hebben hier belang bij. Mede op verzoek van de Tweede Kamer moeten daarom alle rijksoverheidsorganisaties die zich met het dossier MH17 bezighielden en –houden, de relevante overheidsinformatie erover voor altijd bewaren. Hiermee is de nationale crisis MH17 aangemerkt als hotspot. Alle relevante informatie over het handelen van betrokken overheidsorganisaties wordt hierdoor direct veiliggesteld en blijvend bewaard. 

Blijvend toegang tot informatie

Nú is het zaak deze MH17-informatie duurzaam toegankelijk te houden. Want het effect van ontoegankelijke informatie is hetzelfde als van vernietigde informatie: je kunt er niet bij. Om blijvende toegang tot de informatie te garanderen, is een verkenning uitgevoerd. Hierbij zijn de kwaliteitseisen voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (DUTO) en de systematiek van de DUTO-scan gebruikt. Het is aan de overheidsorganisaties om deze aanbevelingen toe te passen. Op termijn worden alle gegevens over de MH17 overgebracht naar het Nationaal Archief. 
 

Een uitgebreide versie van dit artikel is verschenen in Archievenblad, nr. 3, 2019.