Grondwetdag: speciale rondleidingen in het Nationaal Archief

Grondwet 1814
12 maart 2018

Het Nationaal Archief organiseert op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart speciale gratis grondwet-rondleidingen. Bekijk de grondwetsherziening van 1848 en andere belangrijke historische documenten in het depot van het Nationaal Archief.

Begin van onze democratie

Op vrijdag 23 maart is het weer Grondwetdag! Dan vieren we de basis van ons recht: de grondwet. De grondwetsherziening van 1848 wordt beschouwd als het begin van onze democratie. Al in 1844 dient de liberaal Thorbecke een ingrijpend voorstel tot herziening van de Grondwet in. Maar de Kamer vindt dat het voorstel van de Kroon moet uitgaan. En Koning Willem II is dat niet van plan. In 1848 is koning Willem II eindelijk bereid in te stemmen met fundamentele wijzigingen in de grondwet. De belangrijkste bepaling in die nieuwe grondwet luidt: ‘De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.’ Voortaan zijn de ministers verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging. De macht van de Koning wordt sterk ingeperkt. 

Informatie grondwet-rondleidingen

Datum: 23 en 24 maart
Tijd: 14.00 en 15.00 uur
Kosten: gratis (graag wel van te voren aanmelden)
Plaats: Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag, direct naast station Den Haag Centraal


Aanmelden voor 23 maart

Aanmelden voor 24 maart

Over de Grondwetdag 

Iedereen die meer wil weten over de grondwet kan tijdens de Grondwetdag deelnemen aan de speciaal georganiseerde activiteiten in Den Haag.
Op 29 maart 2014 bestond de Grondwet precies 200 jaar. Reden voor een groot feest, dat iedere vijf jaar herhaald wordt. In de tussenliggende jaren wordt de verjaardag van de Grondwet ook gevierd, zij het minder grootschalig. De Grondwetdag wordt onder meer door ProDemos, de gemeente Den Haag, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerd. Tijdens de jaarlijkse viering van de Grondwet staat steeds een andere instelling uit de Grondwet centraal. In eerdere jaren waren dit de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Eerste Kamer. Dit jaar is dat de Raad van State.