Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-11-2018.

Nationaal Archief wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: www.nationaalarchief.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A)

  Oorzaak

  Op de site worden 9 videoverhalen aangeboden waar nog geen ondertiteling onder staat. Nieuwe filmpjes worden wel altijd opgeleverd met ondertiteling.

  Gevolg

  Een deel van de informatie van de filmpjes is niet voor iedereen toegankelijk.

  Alternatieven

  De uitgesproken tekst in de filmpjes wordt uitgeschreven als downloadbare pdf aangeboden.

  Maatregelen

  Er wordt nog gewerkt aan de ondertiteling van de oude videoverhalen en het plaatsen van een alternatieve viewer die meer mogelijkheden biedt.

  Planning

  Er is nog geen planning voor de realisatie hiervan.

 2. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak

  Er wordt nog hard gewerkt aan de realisatie van het volledige beoogde visueel ontwerp.

  Gevolg

  Bepaalde content is mogelijk niet voor iedereen goed waarneembaar.

  Alternatieven

  Er zijn op dit moment geen alternatieven voorhanden.

  Maatregelen

  Aanpassing van de elementen die niet aan deze eis voldoen worden voorbereid.

  Planning

  De planning is om dit binnen enkele maanden op te leveren.

 3. Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

  Oorzaak

  Er wordt nog hard gewerkt aan de realisatie van het volledige beoogde functionele ontwerp

  Gevolg

  Mogelijk zijn sommige functionaliteiten niet goed met het toetsenbord te gebruiken.

  Alternatieven

  Er zijn op dit moment geen alternatieven hiervoor voor handen.

  Maatregelen

  Aanpassing van de elementen die niet aan deze eis voldoen worden voorbereid.

  Planning

  De planning is om dit begin 2019 op te leveren.

 4. Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

  Oorzaak

  Er wordt nog hard gewerkt aan de realisatie van het volledige beoogde functionele ontwerp

  Gevolg

  Bij het bedienen van het toetsenbord is het niet voor iedereen goed duidelijk welk element van de site in focus is.

  Alternatieven

  Er zijn op dit moment geen alternatieven hiervoor voor handen.

  Maatregelen

  Aanpassing van de elementen die niet aan deze eis voldoen worden voorbereid.

  Planning

  De planning is om dit binnen enkele maanden op te leveren.

Testen

 1. 01-02-2018: Handmatig onderzoek door derden
 2. 23-11-2018: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Extra toelichting

Sommige pdf's voldoen nog niet aan alle succescriteria en zijn daarmee nog niet volledig toegankelijk.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.