Privacyverklaring Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert archieven van de rijksoverheid die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren.

U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen en contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Alles uitklappen

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u wij hebben vastgelegd? Dan maakt u gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het  ‘Recht op correctie’? Dan kunt u ons hierom vragen.

U kunt een e-mail sturen naar info@nationaalarchief.nl of een brief naar:

Het Nationaal Archief
Postbus 90520
2509 LM  DEN HAAG

Voor het bevestigen van uw identiteit kunnen wij u vragen naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie met betrekking tot uw verzoek.

Binnen vier weken krijgt u een reactie.

Voor persoonsgegevens die in overgedragen archieven voorkomen gelden een aantal rechten niet. Zo kunt u geen persoonsgegevens laten verwijderen uit overgedragen archieven en geldt het recht van inzage niet onverkort. Ook is het niet mogelijk om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. In het laatste geval kunt u wel uw eigen lezing laten toevoegen.

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Andere medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet. Hoe lang dat precies is, verschilt.

De manier waarop het Nationaal Archief persoonsgegevens verwerkt is vastgelegd in het Privacybeleid en een Privacyreglement. Het Privacybeleid is het kader waarin is aangegeven aan welke principes het Nationaal Archief zich houdt. Het Privacyreglement is een verdieping van het beleid en laat zien hoe het Nationaal Archief met privacy omgaat. 

Voor onze webanalyse maken we gebruik van het opensource programma Piwik / Matomo. Met dit programma kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt. We bewaren de data op servers in Nederland.

We maken gebruik van functionele en analytische “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en effectiviteit van onze website. U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser.